-

 

ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
جستجوی مطلب مورد نظر
مطالب و مقالات حقوقی و قضایی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 28 اردیبهشت 1400
نمونه پرونده طلاق غیابی به درخواست زن

 نمونه پرونده طلاق غیابی به درخواست زن

افراد به اشتباه فکر می کنند که طلاق غیابی خود نوعی طلاق است.گاهی اوقات با مخاطبینی مواجه می شویم که با ما تماس گرفته و مراجعه می نمایند و میگویند تقاضای طرح درخواست طلاق غیابی دارند و وقتی از آنها می پرسیم همسرتان کجاست؟ می گویند با هم در یک خانه زندگی می کنیم!!! صرفنظر از اینکه با پنهان کردن واقع و فریب قاضی حتی در این فرض هم می توان دادخواست طلاق غیابی داد (که البته با وجود سامانه ثنا و شناسایی آدرس افراد با کد ملی در حال حاضر اینکار مشکل بوده و با محدودیت نهایی مواجه است) ولی منظور از طلاق غیابی این است که زن یا شوهر که متقاضی طلاق هستند از اقامتگاه طرف دیگر اطلاع نداشته باشند و مانند هر دعوای حقوقی دیگر خوانده خود را مجهول المکان اعلام نمایند و یا اینکه خوانده در جلسه دادرسی به هر دلیل حاضر نشده و یا اوراق و ابلاغیه ها به وی ابلاغ واقعی نشود.در ادامه به یک نمونه دادخواست و رای غیابی طلاق اساره می شود که در آن خواهان نشانی خوانده را اعلام نموده ولی خوانده در محل حضور نداشته، از دعوا مطلع نبوده و یا نخواسته است که در مراحل طلاق حضور داشته باشد. 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 6844

 

دادخواست طلاق غیابی به درخواست زن

خواهان : لیلا ..... نام پدر : محمد   به نشانی : تهران.خیابان هنگام ..... .

خوانده : هومن ...... نام پدر : چنگیز   به نشانی : تهران.خیابان جلفا ..... .

وکیل یا نماینده قانونی : آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی .میدان گلها .... .

خواسته یا موضوع و بهای آن : صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق خلع)

دلایل و منضمات دادخواست : 

1- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

2- کپی مصدق وکالتنامه رسمی

3- کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه

4- کپی مصدق ترجمه رسمی حک طلاق خارجی

5- کپی مصدق حکم تایید شده ی طلاق خارجی

شرح دادخواست طلاق غیابی به درخواست زن

ریاست محترم دادگاه

احتراماً به استحضار می رساند زوجین در تاریخ 82/03/06 به موجب سند نکاحیه شماره ... درددفترخانه رسمی شماره .. تهران به زوجیت دائم یکدیگر در امدند و پس از ازدواج به خارج از کشور رفته اند.بر اثر اختلافات ما بین و عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک، زوج در دادگاه کالیفرنیا دادخواست طلاق می دهد و دادگاه مذکور به تاریخ 88/03/25 حکم طلاق زوجین را صادر می نماید.لذا در تاریخ طلاق (چهار سال) زوجین زندگی مشترک ندارند و جدا از یکدیگر زندگی می کنند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه با وجو طلاق واقع شده  خارج ، زوجه همسر شرعی  خوانده  محسوب می گردد ولی عملاً چهار سال است که ما بین ایشان به موجب حکم طلاق ، مفارقت جسمانی و عاطفی وجود دارد.این وضع موجب عسر و حرج شدیدی برای زوجه گردیده لذا بنا به مراتب فوق زوجه با بذل ده هزار تومان صدور در گواهی عدم امکان سازش را استدعا دارد. 

 

 

 

رای دادگاه - طلاق غیابی - به درخواست زوجه

‌ شماره دادنامه : .....

شماره پرونده : .....

پرونده کلاسه : ..........

مرجع رسیدگی :  شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده تهران

‏خواهان : خانم لیلا .... با وکالت آقای مسعود محمدی به نشاني تهران- میدان فاطمي.میدان گلها .... .

خوانده : آقاي هومن ..... به نشاني تهران- شهرك اکباتان ........ .

خواسته : صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

گردشکار - خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت بکلاسه فوق وجري تشریفات قانوني دروقت فوق العاده / مقرر دادگاه بتصدي امضاء کننده زیرتشکیل است و با توجه بمحتویات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور راي مینماید.

متن رای دادگاه طلاق غیابی - به درخواست زن

در خصوص دعوی خانم لیلا ..... با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت آقای هومن .... به خواسته صدور حکم طلاق ، بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام کرده زوجین هر دو در خارج از کشور زندگی می کنند و از سال ۸۸ که بر اساس حکم دادگاه کالیفرنیا طلاق صادر شده است جدا از یکدیگر زندگی می کنند و ادامه این وضعیت برای زوجه غیر قابل تحمل است چرا که مفارقت جسمانی چند ساله مشقات غير قابل تحملی را ایجاد نموده و بدین لحاظ تقاضای صدور حکم طلاق نموده است دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بين خواهان و خوانده به دلالت سند ازدواج ... مورخه ۸۲/۳/۶ دفتر ۴۶۸ تهران و توجهاً به اظهارات وکلای زوجه و مدای شهادت شهود خواهان که همگی مزید مفارقت جسمانی چند ساله بین زوجین می باشد و نیز عنایتا به اينکه زوجه حاضر به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان در قبال اجرای صیغه طلاق شده است عسر و حرج زوجه را محرز دانسته مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ قانون حمایت خانواده و بلحاظ تحقق بند ۸ از شروط عقد نامه حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید زوجه می تواند ظرف شش ماه پس از قطءیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق تقاضای ثبت طلاق از نوع طلاق خلع نوبت اول را بنماید زوجه می بایست قبل از اجرای صیغه طلاق مبلغ پانصد هزار تومان در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل و به وکالت از زوج قبول بذل بنماید در صورت استنکاف زوج از حضور در دفتر خانه از بابت قاعده الحاکم ولی الممتنع اقدام خواهد شد . احراز صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری آن است . زوجه ادعایی دیگر در خصوص حقوق زوجیت ندارد و رأی صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از انقضاء این مهلت ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهرآن و سپس قابل فرجام
خواهی در دیوان عالی کشور است .

رئیس شعبه ۲۷۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دسته بندی مطالب و مقالات
امور حقوقی و قراردادها
دعاوی ملکی و غیر منقول
انحصار وراثت - ارث - وصیت
دعاوی خانواده و امور حسبی
امور کیفری - جرایم و مجازات ها
دعاوی تجاری - تجارت و شرکت ها
دعاوی اداری و روابط کار
مطالب و موضوعات مهم
Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص و هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری کلیک کنید.