-

 

ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: دوشنبه 22 آذر 1400

 امکان قبول فرزند خواندگی با توافق اشخاص

خانواده ای وجود دارد که  نوزادش را نمیخواهد.آیا راهکاری قانونی وجود دارد که ما بتوانیم آن طفل را به فرزندی بگیریم ؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 3023

پاسخ – چطور می شود طفل یا نوزادی را با رضایت پدر و مادرش به فرزندی گرفت ؟

  • براساس قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست شرایط قانونی خاصی برای پذیرش و اعطای سرپرستی درنظر گرفته شده است. چنانچه زوجین بعد از گذشت پنج سال از زندگی مشترکشان صاحب فرزند نگردند همچنین زنان و دختران بالای سی سال در صورت دارا بودن شرایط لازم میتوانند جهت گرفتن سرپرستی کودکان بیسرپرست اقدام نمایند. 
  • ماده 5 قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست به شرایطی که افراد باید برای سرپرستی کودکان و نوجوانان داشته باشند اشاره دارد که عبارتند از:

1- زن وشورهری که با گذشتن پنج سال از شروع زندگی مشترکشان صاحب فرزند نشده باشند منوط به اینکه یکی از آنان بیش از سی سال داشته باشد. 
2- زوجین دارای فرزند به شرطی که یکی از آنان حداقل بیش از سی سال سن داشته باشد. 
3- زنان و دخترانی که همسر ندارند به شرطی که حداقل دارای سی سال سن باشند (تنها حق سرپرستی دختر را دارند.)

  •  برای به سرپرستی گرفتن رضایت کامل و همزمان زوجین ملاک است. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان قبول فرزند خواندگی با توافق اشخاص

♦  در پاسخ به پرسش شما لازم به ذکر است از آنجا که سرپرستی کودک و یا نوجوان دارای شرایط خاصی است، زن و شوهر ابتدائا باید تقاضانامه ای رسمی ای را که با یکدیگر تنظیم کرده اند را به دادگاه ارائه نمایند.دادگاه متعاقبا برای دوره آزمایشی قرار سرپرستی طفل را صادر مینماید. درصورت احراز دارا بودن شرایط قانونی حکم سرپرستی صادر میگردد و در پی عدم احراز شرایط قانونی منجر به فسخ قرار سرپرستی میگردد.

♦  بنابراین زن و شوهری که تصمیم به گرفتن فرزندخواندگی دارند مستلزم گذراندن شرایط قانونی و حکم دادگاه هستند و به صرف توافق نمیتوان کودکی را قانونا به سرپرستی گرفت. صدور قرار مذکور منوط به موافقت موسسه و یا سرپرست موقت کودک است، درصورتی که قاضی عدم موافقت آنان را مغایر مصلحت کودک تشخیص دهد به عدم موافقت آنان ترتیب اثر داده نمیشود. حکم سرپرستی زمانی صادر میشود که شش ماه از دوره آزمایشی سپری شده باشد و صلاحیت زوجین توسط قاضی و یا مرجع صالح قضایی احراز شده باشد. دادگاه درصورتی بر اساس ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بیسرپرست اقدام به صدور حکم مینماید که اثبات شود درصورت فوت سرپرست هزینه تربیت و تحصیل و نگاهداری طفل تا رسیدن وی به سن بلوغ تأمین میگردد. 
متعاقبا حکم قطعی سرپرستی کودک به اداره ثبت احوال و بهزیستی ارسال و ابلاغ همچنین در اسناد سجلی زوجین سرپرست و همچنین کودک قید میگردد و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات زن و شوهری که طفل را به سرپرستی گرفتهاند صادر میشود. 
♦  درحال حاضر شخصی که قصد دارد کودکی را به سرپرستی بگیرد در ابتدا باید به بهزیستی مراجعه و درصورت تأیید بهزیستی و برای تأیید صلاحیتهای قانونی نظیر نداشتن سوءسابقه، امور پزشکی قانونی و ... مستلزم مراجعه به دادگاه برای صدور حکم است. 
♦  بنابراین زن و شوهری که تصمیم به گرفتن فرزندخواندگی دارند مستلزم گذراندن شرایط قانونی و حکم دادگاه هستند و به صرف توافق نمیتوان کودکی را قانونا به سرپرستی گرفت.

در صورت تمایل به حصول نتیجه در این مورد و در صورتی که توانایی پرداخت دستمزد وکیل را دارید حتما اینکار را به یک وکیل با تجربه در زمینه شناسنامه بسپارید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

 

مستندات قانونی - شرایط قبول فرزندخوانده

ماده۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست 

افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند. الف ـ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت. تبصره۱ـ چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می باشند.

تبصره۲ـ چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.

تبصره۳ـ اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است. تبصره۴ـ درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند.

تبصره۵ ـ در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

ماده۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 

درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات

ب ـ عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج ـ تمکن مالی دـ عدم حجر

هـ ـ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

وـ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل زـ صلاحیت اخلاقی

ح ـ عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج

ط ـ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده 11 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

 تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد. 

ماده 12 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید

ماده 13 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده (۱۱) می نماید.

ماده۱۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 

درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

تبصره ـ در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.

ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست 

پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما  

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانواده

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص و هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری کلیک کنید.