-

 

ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 آذر 1400

 امکان مطالبه شارژ ساختمان در اداره اجرای ثبت

چطور میتوان اجرائیه ای که از بابت صورتحساب شارژ ساختمان صادر شده را ابطال نمود؟؟ اعتراض به شورای عالی ثبت هم انجام شده تقریبا بی نتیجه بوده...مگر اختلافات و مسائل مربوط به آپارتمان نباید از طریق شورای حل اختلاف حل و فصل شود؟ پس چطور اداره ثبت بدون اطمینان کامل و صرف ادعای مدیر ساختمان اجرائیه صادر میکند؟؟؟!!! سپاس از پاسختان

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1693

پاسخ – آیا می شود بابت شارژ ساختمان تقاضای صدور اجراییه نمود ؟

  • به طور کلی مطابق ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها، مالکیت در آپارتمان ها شامل دو قسمت است. قسمت اول مالکیت قسمت های اختصاصی را شامل می شود که مصداق بارز حریم خصوصی افراد جامعه است و مالکیت بعدی شامل قسمت های مشترک آپارتمان است.
  • باید به این نکته مهم توجه داشت که مطابق قوانین و مقررات، پرداخت هزینه های مربوط به مالکیت قسمت های مشترک ساختمان حتی اگر مورد استفاده مالکین قرار نگیرد الزامی است.
  • قانونگذار در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها شرایطی را پیشبینی نموده است که در صورت امتناع مالکین یا اشخاص استفاده کننده، از پرداخت سهم خود نسبت به هزینه های قسمت های مشترک آپارتمان ها، مدیر یا هیئت مدیران ساختمان بتوانند بوسیله اظهارنامه ای که مبلغ بدهی در آن ذکر شده است، مبلغ بدهی مورد نظر را از مالک یا استفاده کننده مطالبه نمایند.
  • در ادامه ماده یادشده گفته شده است که اگر مالک یا استفاده کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ای که مدیر ساختمان برای او از بایت بدهی شارژ ساختمان و یا دیگر هزینه های قسمت های مشترک آپارتمان ارسال کرده است سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از جمله برق، گاز، آب گرم و.... به او خودداری نماید و اگر این اقدامات موثر نباشد و مالک یا استفاده کننده باز هم نسبت به پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک اقدام نکند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان حسب تقاضای مدیر ساختمان برای وصول بدهی مورد نظر با توجه به اظهارنامه صادر شده، اجرائیه صادر خواهد نمود.
  • باید به این نکته مهم توجه داشت که مطابق ماده 180 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، برای صدور اجرائیه ارائه مدارک و مستنداتی همچون تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه، رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده، رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر و... لازم است. همچنین در تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه باید قید شده باشد که مالک یا استفاده کننده بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به دادگاه صالح را تسلیم نکرده است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مطالبه شارژ ساختمان در اداره اجرای ثبت

♦  در پاسخ به سوال شما باید اشاره داشت که امکان مطالبه شارژ ساختمان در اداره اجرای ثبت در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها پیشبینی شده است و اگر شرایطی که در مطالب فوق ذکر گردید از جمله ابلاغ قانونی اظهارنامه به صورت کامل رعایت شده باشد، صدور اجرائیه کاملا قانونی است و شما برای اعاده وضعیت به حالت قبل می بایست مبلغ بدهی مورد نظر را پرداخت نمایید.

♦  همچنین باید اشاره داشت که مدیر ساختمان موظف است به محض وصول وجوه مورد مطالبه با ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نماید.

♦  در هر حال اگر نسبت به مبلغ بدهی اعتراض دارید می توانید مطابق ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ابتدا اعتراض خود را به مدیر ساختمان اعلام نمایید و در صورت عدم نتیجه به مراجع قضایی صالح مراجعه نمایید.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 

 

مستندات قانونی - مطالبه شارژ ساختمان در اداره اجرای ثبت

اصل 34 قانون اساسی

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها

 مالكيت در آپارتمانهاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است : 
 مالكيت قسمتهاي اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك.
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها

ماده 10 مكرر ـ در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك از طرف مدير يا هيئت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه ميشود. هر گاه مالك يا استفاده كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيئت مديران ميتوانند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ ـ تهويه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و غيره باو خودداري كنند و در صورتيكه مالك و يا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفيه حساب ننمايد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيئت مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد. عمليات اجرائي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا هيئت مديران موظف ميباشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ در صورتي كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مي ‌توانند به مراجع قضايي شكايت كنند، دادگاهها‌ موظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه مي ‌شود محروم كنند و تا دو برابر‌ مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند. استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزينه‌ هاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده‌ مجدد خواهد بود.

تبصره 2 ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيئت مديران و صورت ريز سهم مالك يا استفاده كننده از هزينه هاي مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده بمالك يا استفاده كننده بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد.
تبصره 3 ـ نظر مدير يا هيئت مديران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و رأي ميدهد اين رأي قطعي است. در موارديكه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور رأي خواهد داد.
تبصره 4 ـ مقررات قانون تملك آپارتمان در خصوص نحوه اداره و و صول هزينه هاي مشترك مربوط به حفظ و نگاهداري اعيانات و تاسيسات اختصاصي و اشتراكي در مورد شهرك ها و مجتمع هاي مسكوني كه فاقد شهرداري ميباشند قابل اجرا و اعمال ميباشد. نحوه تشخيص هزينه ها و ترتيب پرداخت آنرا اساسنامه سازمان مالكان تعيين خواهد كرد.
تبصره 5 ـ در صورتيكه مالك يا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختي ها مكلف به پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها بعنوان جريمه ميباشد.

ماده 25 آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها

هریک از شرکا که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد میتواند به مدیر مراجعه وتقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدمرسیدگی یا رد اعتراض شریک میتواند به مراجع صلاحیتدار قضائی مراجعه کند.

ماده 180 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
1ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.
2ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.
3ـ اخطاریه ابلاغ‌شده رأی مذکور به مؤدی.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما 

 

ثبت امتیاز
نظرات

پنجشنبه, 08 اردیبهشت,1401

حسنی

سلام، با توجه به اینکه به دفعات اعلام کردم ترازنامه ارائه بدید، آیا در صورت عدم شفاف سازی هزینه ها و عدم ارائه صورت حساب ماهیانه توسط هیت مدیره یا مسول مالی، قانونا می‌توان از پرداخت شارژ ماهیانه که مبلغ کمی هم نیست خودداری کرد تا هیت مدیره مجبور به ارائه صورتحساب ماهیانه شود؟
با تشکر

ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص و هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری کلیک کنید.